näyttää 8 tuloksen(tulokset)
Ryhmätyöskentely

Tutkitaan, kokeillaan, mitataan ja lasketaan – tutkimustehtäviä matematiikan tunneille

Fysiikan ja kemian tunneilla (arvioitavat) tutkimustehtävät ovat olennainen osa opetusta. Ne sopivat erittäin hyvin kuitenkin myös matematiikan tunneille. Tutkimustehtävät tarjoavat oppilaille erilaisen tavan näyttää osaamistaan perinteisten tehtävien, testien, kokeiden ja suullisten näyttöjen lisäksi. Olemme käyttäneet arvioitavia tutkimustehtäviä suorakulmaisen kolmion, ympyrän ja yhdenmuotoisuuden aihealueissa. Aihepiirit ovat valikoituneet sen vuoksi, että näihin aihepiireihin olemme saaneet luotua sopivat …

Kotitehtävät Ryhmätyöskentely Samanaikasopetus Yksilöllinen oppiminen

Samanaikaisopettajuus – uhka vai mahdollisuus

Samanaikaisopetus on merkitty kaupungissamme yhdeksi lukuvuoden kehityskohdaksi tänä lukuvuonna. Ajatus samanaikaisopetuksesta oli ollut mielessämme jo jonkun aikaa ja nyt aika sen kokeilemiselle tuntui sopivalta. Aloimme jo viime vuonna suunnitella samanaikaisopettajuutta yläkoulun matematiikassa: kaksi yhdeksäsluokan matematiikan ryhmää ja kaksi matematiikan opettajaa. Mitä samanaikaisopetuksella voidaan saavuttaa? Samanaikaisopetuksessa meillä on yhteensä 36 opiskelijaa ja kaksi matematiikan aineenopettajaa. Lisäksi …

Projektioppiminen Ryhmätyöskentely

Unta, lepoa ja matematiikkaa – terveystiedon ja matematiikan yhteisprojekti

Vuoden tauon jälkeen päätimme osallistua jälleen kansalliseen ja kansainväliseen LUMA-keskuksen koordinoimaan StarT-kilpailuun: StarTissa opitaan yhdessä toteuttamalla monialaisia projekteja sekä jakamalla oppimisen iloa ja hyviä opetuskäytänteitä. Kilpailuun osallistui kaksi kahdeksannen luokan matematiikan opetusryhmää, kaksi matematiikan opettajaa ja terveystiedon opettaja. Luomassamme projektissa matematiikka ja terveystieto yhdistyivät monialaiseksi kokonaisuudeksi. Projektissa oppilaat havainnoivat ja tutkivat omaa arkirytmiään ja pitivät …

Materiaalia ladattavana Projektioppiminen Ryhmätyöskentely Vertaisarviointi

Projektioppiminen sopii tilastomatematiikkaan

Olen useamman vuoden ajan tehnyt oppilaiden kanssa tilastomatematiikan jakson aikana muutaman viikon mittaisen eli noin kymmenen tuntia kestävän tilastotutkimus-projektityön tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Ryhmissä tehtävät projektit sopivat tilastomatematiikan aihealueeseen erittäin hyvin monestakin syystä. Käytännössä tilastomatematiikkaa lasketaan työelämässä lähes aina tietokoneohjelmien avulla. Opetussuunnitelmassa (T19) toisaalta mainitaan tilastotutkimuksen tekeminen arvosanan kahdeksan kriteeristössä. Tietokoneen avulla tehtävä tilastoprojekti tukee …

Keskustelukulttuuri Kielentäminen Matemaattinen ajattelu Ryhmätyöskentely

Matematiikan tunnilla kannattaa keskustella

Yläkoulussa pyrimme jatkuvasti lisäämään oppitunneille pari- tai ryhmäpohdintatehtäviä. Usein ne ovat vain muutaman minuutin mittaisia ajatusten ja ideoiden vaihtoja lähimpänä istuvien luokkakaverien kesken. Onnistunut tehtävä saa aikaan monipuolisia ja lennokkaita keskusteluja aiheesta, jonkin verran toki sen vierestäkin. Opettaja puolestaan voi havainnoida aivan erilaista matemaattista ajattelua kuin esimerkiksi oppikirjojen tehtäviä tehdessä. Näemme kuvatunkaltaiset pari- tai ryhmäpohdintatehtävät …

Materiaalia ladattavana Ongelmanratkaisu Pakohuone Ryhmätyöskentely Toiminnallinen oppiminen

Lukkoja, pulmia ja ryhmätyötä – pakohuonepeli potensseista

Potenssilaskennan osa-alue sisältää paljon mekaanisia laskutoimituksia. Perinteisen puurtamisen rinnalla tarvitaan myös toiminnallisia tehtäviä. Pakohuonepelien ystävänä rakensin potenssiaihealueen sisältöjä kertaavan fyysisen pakohuonepelin, joka kiertää koulurakennuksen eri osissa. Pakohuonepelissä oppilaat selvittävät 3-4 hengen ryhmissä salasanaa luokassa olevaan salaiseen tiedostoon. Varsinainen tiedosto on neljällä luvulla salasanasuojattu Word-dokumentti. Oppilaiden tehtävänä on selvittää, mitä lukuja omena, mansikka, banaani ja päärynä …

Ongelmanratkaisu Pakohuone Ryhmätyöskentely Toiminnallinen oppiminen

Mysteerejä ratkomassa – pakohuonepelejä verkossa

Keväällä 2021 koronapandemian vuoksi siirryttiin etäopetukseen. Etäopetuksessa toiminnallisten oppituntien suunnittelu on aivan erilaista kuin kontaktiopetuksessa. Kaipasimme oppilaiden kanssa etäopetusoppitunneille vaihtelua. Olin kuullut, että jossain on lähdetty suunnittelemaan ja toteuttamaan digitaalisia pakohuonepelejä, mikä herätti jonkinasteisessa pakohuonepeli-harrastajassa heti kutkutusta toteuttaa tällaisia myös itse. Eri toteutusalustoja vertailtuani huomasin Thinglinkin soveltuvan tähän käyttötarkoitukseen erinomaisesti. Ensimmäiset tekemäni digitaaliset pakohuoneet saivat …

Mallintaminen Materiaalia ladattavana Projektioppiminen Ryhmätyöskentely Toiminnallinen oppiminen

Avaruusgeometriaa ja 3D-mallinnusta

Muutama vuosi sitten kouluumme hankittiin pari Prentan 3D-printteriä. Alkuhuuman jälkeen niiden käyttö opetuksessa on rajoittunut lähinnä tietotekniikan ja käsitöiden oppitunneille. Turhauttavaa, että arvokkaat laitteet lojuvat ison osan vuodesta käyttämättöminä. Voisiko niitä hyödyntää jotenkin myös matematiikan opiskelussa? Yhdeksännen luokan matematiikka on koulussamme alkanut perinteisesti avaruusgeometrian opiskelulla: erilaisten kappaleiden tutkimisella ja niiden pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisella. Perinteisten …