Kaikki artikkelit kirjoittajalta

Juuso Linnusmäki

näyttää 20 tuloksen(tulokset)
Lukioon valmentava matematiikka

Lukioon valmentava matematiikan kurssi – fiiliksiä kurssin toteutuksesta

Kirjoitin aikaisemmin uuden lukioon valmentavan matematiikan kurssin suunnittelusta blogitekstin Mitkä taidot kaipaavat vahvistusta – lukioon valmentavan matematiikan kurssin suunnittelua. Kurssin luominen minulle entuudestaan tuntemattomaan MAOL2-ympäristöön oli kuluvan syksyn isoin urakka opetyössäni. Suunnittelin kurssin aikataulutuksen hyvissä ajoin ennen kurssin alkua ja loppujen lopuksi kurssin rakenne ja aikataulutus onnistuivat yllättävän hyvin. Luonnollisestikin aikatauluun ja sisältöihin piti syksyn …

Lukioon valmentava matematiikka

Mitkä taidot kaipaavat vahvistusta – lukioon valmentavan matematiikan kurssin suunnittelua

Aloitan lukuvuonna 2023-24 opettamaan uutta valinnaisaineen kurssia, lukioon valmentavaa matematiikkaa. Valinnaisaine on ollut koulumme tarjonnassa jo monia vuosia, mutta itse aloitan kyseisen kurssin opettamisen nyt ensimmäistä kertaa. Kyseessä on lyhyt valinnainen kurssi eli se kestää vain puoli vuotta ja oppitunteja on viikossa kaksi tuplatunnin muodossa. Kurssin suunnittelu on ollut antoisaa, mutta myös haastavaa puuhaa. Mitkä …

Materiaalia ladattavana Ohjelmointi

Hei, mä osaan koodata! – Ohjelmoinnin näyttötyö

Opetussuunnitelmassa matematiikan tavoite 20 liittyy ohjelmointiin (”Oppilas ymmärtää algoritmisen ajattelun periaatteita. Hän osaa lukea, kommentoida, tulkita, testata, suunnitella ja ohjelmoida pieniä ohjelmia, joilla ratkaistaan matemaattisia ongelmia”). Aloitamme ohjelmoinnin harjoittelun 7. ja 8. luokalla Python-ohjelmointikieltä käyttäen. 7.-luokkalaisten kanssa ohjelmoimme lukuvuoden aikana noin viisi ja 8.-luokkalaisten kanssa noin seitsemän oppituntia. 9. luokalla päätämme lukuvuoden ohjelmoinnin harjoitteluun ja …

Ryhmätyöskentely

Tutkitaan, kokeillaan, mitataan ja lasketaan – tutkimustehtäviä matematiikan tunneille

Fysiikan ja kemian tunneilla (arvioitavat) tutkimustehtävät ovat olennainen osa opetusta. Ne sopivat erittäin hyvin kuitenkin myös matematiikan tunneille. Tutkimustehtävät tarjoavat oppilaille erilaisen tavan näyttää osaamistaan perinteisten tehtävien, testien, kokeiden ja suullisten näyttöjen lisäksi. Olemme käyttäneet arvioitavia tutkimustehtäviä suorakulmaisen kolmion, ympyrän ja yhdenmuotoisuuden aihealueissa. Aihepiirit ovat valikoituneet sen vuoksi, että näihin aihepiireihin olemme saaneet luotua sopivat …

pelillisyys Toiminnallinen oppiminen

Matikka-twister on kivaa!

Ajoittain oppitunneille on mukava lisätä myös toiminnallisia elementtejä esimerkiksi pelillisyyden muodossa. Sen lisäksi, että ne toimivat vaihteluna perinteisemmille oppitunneille, on niiden avulla mahdollista lisätä motivaatiota oppiainetta kohtaan, kohentaa oppilaiden vireystilaa liikkumisen avulla, parantaa ryhmähenkeä ja vuorovaikutustaitoja sekä tietenkin myös oppia matematiikkaa. Olemme pelanneet murtolukujen laskutoimitusten ja potenssilaskujen yhteydessä matematiikka-twisteriä seiskaluokkalaisten ja kasiluokkalaisten kanssa. Pelilautana toimii …

Kotitehtävät Ryhmätyöskentely Samanaikasopetus Yksilöllinen oppiminen

Samanaikaisopettajuus – uhka vai mahdollisuus

Samanaikaisopetus on merkitty kaupungissamme yhdeksi lukuvuoden kehityskohdaksi tänä lukuvuonna. Ajatus samanaikaisopetuksesta oli ollut mielessämme jo jonkun aikaa ja nyt aika sen kokeilemiselle tuntui sopivalta. Aloimme jo viime vuonna suunnitella samanaikaisopettajuutta yläkoulun matematiikassa: kaksi yhdeksäsluokan matematiikan ryhmää ja kaksi matematiikan opettajaa. Mitä samanaikaisopetuksella voidaan saavuttaa? Samanaikaisopetuksessa meillä on yhteensä 36 opiskelijaa ja kaksi matematiikan aineenopettajaa. Lisäksi …

Keskustelukulttuuri

Muutakin kuin matematiikkaa – jutustelua ja rentoa kohtaamista

Matematiikan opettajan työ on paljon muutakin kuin oppilaiden johdattamista matematiikan ihmeelliseen maailmaan. Aina opiskelu ei ole se ykkösprioriteetti nuoren elämässä. Joskus on lupa tehdä myös hivenen vähemmän. Painostamalla opiskelusta ei tule oikein mitään. Jos ”ei oo motii”, niin opiskelut todennäköisesti kangertelevat. ”Mitä kuuluu?”, ”Miten viikonloppu sujui?” tai ”Mitäs lemmikkikaneille kuuluu?” ovat ajoittain ihan hyviä keskustelunaloituksia …

Kotitehtävät

Tarvitaanko kotitehtäviä?

Matematiikan tuntien jälkeen oppilaille annetaan perinteisesti muutamia kotitehtäviä lisäharjoitukseksi. Oppitunnilla käsiteltävään aiheeseen palaaminen kotona voi annetuista kotitehtävistä riippuen kerratan tunnilla käsiteltävää aihetta, syventää oppimista ja/tai esimerkiksi liittää käsiteltävän aiheen jollain tavalla opiskelijan arkiympäristöön. Seuraavalla oppitunnilla tunnin aluksi kotitehtävät yleensä tarkistetaan yhdessä. Kotitehtävistä on keskusteltu viime aikoina jonkin verran sosiaalisen median eri kanavissa. Erityisesti huomio on …

Projektioppiminen Ryhmätyöskentely

Unta, lepoa ja matematiikkaa – terveystiedon ja matematiikan yhteisprojekti

Vuoden tauon jälkeen päätimme osallistua jälleen kansalliseen ja kansainväliseen LUMA-keskuksen koordinoimaan StarT-kilpailuun: StarTissa opitaan yhdessä toteuttamalla monialaisia projekteja sekä jakamalla oppimisen iloa ja hyviä opetuskäytänteitä. Kilpailuun osallistui kaksi kahdeksannen luokan matematiikan opetusryhmää, kaksi matematiikan opettajaa ja terveystiedon opettaja. Luomassamme projektissa matematiikka ja terveystieto yhdistyivät monialaiseksi kokonaisuudeksi. Projektissa oppilaat havainnoivat ja tutkivat omaa arkirytmiään ja pitivät …

Keskustelukulttuuri Ongelmanratkaisu

Virhe on lahja, myös matematiikan oppitunnilla

Olemme opiskelleet viimeiset viikot funktioita ja suoran yhtälöitä. Valmistelin oppitunnille haastavan esimerkin yhteisesti käytäväksi tuntiesimerkiksi ja ajatuksena oli käyttää lopputunti parityöskentelyyn oppikirjan tehtävien avulla. Yhteinen esimerkki osoittautuikin huomattavasti enemmän aikaa vieväksi kuin kuvittelin ja syy oli vain ja ainoastaan opettajan. Valmistelemani esimerkki oli mahdoton! Ratkaisimme yhdessä esimerkin a-kohdan sujuvasti kulmakertoimen määrittämisen ja tehtävänannossa lähes valmiiksi …