näyttää 1 tuloksen(tulokset)
Oppimateriaali

Oppimateriaalin päivitys: täydellinen matematiikan kirja

Matematiikan opettajat tukeutuvat useimmiten opetuksessaan johonkin koulussa käytössä olevaan oppimateriaaliin. Tyypillisestä tämä on jonkun suuren oppimateriaalikustantajan perinteinen matematiikan oppikirja. Oppikirjat ovat pysyneet vuosien saatossa suhteellisen muuttumattomina. Ajoittain jotain on otettu pois ja jotain lisätty sekä vaikeusastetta jonkin verran madallettu – ainakin oman oppikirjakatselmukseni perusteella. Laadukkaan monipuolisen oppimateriaalin merkitystä ei voi mielestäni väheksyä. Sen avulla opettajan …