näyttää 2 tuloksen(tulokset)
Arviointi Summatiivinen arviointi

Onko summatiivinen koe välttämättömyys?

Paperisilla matematiikan kokeilla on peruskoulussa jo pitkät perinteet. Opettajalle paperinen koe on vaivaton tapa suorittaa opetussuunnitelman arviointivelvoite. Oppilaiden suoriutumista on helppo verrata suhteessa arvioinnin kriteereihin ja opettaja pystyy suhteuttamaan oppilaan osoittaman suorituksen numeeriseksi arvosanaksi. Onko tämä kokeessa osoitettu suoriutuminen osaamista? Mitä osaaminen ylipäätään on ja mitä summatiivinen koe todellisuudessa mittaa? Koe on useimmille meistä tuttu …

Arviointi Formatiivinen arviointi Itsearviointi Materiaalia ladattavana Summatiivinen arviointi Tavoitteenasettelu

Tavoitteet ja formatiivinen arviointi oppimisprosessin tukena

Mielestäni tärkein tulevaisuuden taito on oppimaan oppimisen taito. Uusien asioiden omaksuminen ja oppiminen ovat tulevaisuudessa yhä keskeisemmässä asemassa, kun maailma muuttuu ja kehittyy ennätysvauhtia. Tavoitteet ovat keskeinen ihmisen toimintaa ohjaava asia. Yhtä lailla tavoitteet ohjaavat myös opiskeluamme. Aloitamme matematiikan opiskelussa uuden jakson aina oppimissisältöjen tarkastelulla: mitä on tarkoitus opiskella, mitkä asiat ja käsitteet ovat keskeisimpiä …