näyttää 1 tuloksen(tulokset)
Arviointi Formatiivinen arviointi Itsearviointi Materiaalia ladattavana Summatiivinen arviointi Tavoitteenasettelu

Tavoitteet ja formatiivinen arviointi oppimisprosessin tukena

Mielestäni tärkein tulevaisuuden taito on oppimaan oppimisen taito. Uusien asioiden omaksuminen ja oppiminen ovat tulevaisuudessa yhä keskeisemmässä asemassa, kun maailma muuttuu ja kehittyy ennätysvauhtia. Tavoitteet ovat keskeinen ihmisen toimintaa ohjaava asia. Yhtä lailla tavoitteet ohjaavat myös opiskeluamme. Aloitamme matematiikan opiskelussa uuden jakson aina oppimissisältöjen tarkastelulla: mitä on tarkoitus opiskella, mitkä asiat ja käsitteet ovat keskeisimpiä …