näyttää 6 tuloksen(tulokset)
Materiaalia ladattavana Ohjelmointi

Hei, mä osaan koodata! – Ohjelmoinnin näyttötyö

Opetussuunnitelmassa matematiikan tavoite 20 liittyy ohjelmointiin (”Oppilas ymmärtää algoritmisen ajattelun periaatteita. Hän osaa lukea, kommentoida, tulkita, testata, suunnitella ja ohjelmoida pieniä ohjelmia, joilla ratkaistaan matemaattisia ongelmia”). Aloitamme ohjelmoinnin harjoittelun 7. ja 8. luokalla Python-ohjelmointikieltä käyttäen. 7.-luokkalaisten kanssa ohjelmoimme lukuvuoden aikana noin viisi ja 8.-luokkalaisten kanssa noin seitsemän oppituntia. 9. luokalla päätämme lukuvuoden ohjelmoinnin harjoitteluun ja …

Materiaalia ladattavana Projektioppiminen Ryhmätyöskentely Vertaisarviointi

Projektioppiminen sopii tilastomatematiikkaan

Olen useamman vuoden ajan tehnyt oppilaiden kanssa tilastomatematiikan jakson aikana muutaman viikon mittaisen eli noin kymmenen tuntia kestävän tilastotutkimus-projektityön tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Ryhmissä tehtävät projektit sopivat tilastomatematiikan aihealueeseen erittäin hyvin monestakin syystä. Käytännössä tilastomatematiikkaa lasketaan työelämässä lähes aina tietokoneohjelmien avulla. Opetussuunnitelmassa (T19) toisaalta mainitaan tilastotutkimuksen tekeminen arvosanan kahdeksan kriteeristössä. Tietokoneen avulla tehtävä tilastoprojekti tukee …

Materiaalia ladattavana Ongelmanratkaisu Pakohuone Ryhmätyöskentely Toiminnallinen oppiminen

Lukkoja, pulmia ja ryhmätyötä – pakohuonepeli potensseista

Potenssilaskennan osa-alue sisältää paljon mekaanisia laskutoimituksia. Perinteisen puurtamisen rinnalla tarvitaan myös toiminnallisia tehtäviä. Pakohuonepelien ystävänä rakensin potenssiaihealueen sisältöjä kertaavan fyysisen pakohuonepelin, joka kiertää koulurakennuksen eri osissa. Pakohuonepelissä oppilaat selvittävät 3-4 hengen ryhmissä salasanaa luokassa olevaan salaiseen tiedostoon. Varsinainen tiedosto on neljällä luvulla salasanasuojattu Word-dokumentti. Oppilaiden tehtävänä on selvittää, mitä lukuja omena, mansikka, banaani ja päärynä …

Materiaalia ladattavana Ohjelmointi

Ohjelmointi osana matematiikan opiskelua

Tuoreimmassa opetussuunnitelmassa ohjelmointi tuli osaksi matematiikan oppisisältöä. Opekollegoiden keskuudessa tämä herätti monenlaista keskustelua puolesta ja vastaan; miksi ohjelmointi on osana matematiikkaa, miksi tietotekniikka ei ole oma oppiaine ja ohjelmointi osa sitä? Oppikirjasarjassamme, jota tuolloin käytimme, ei koodausta käsitelty millään tasolla. Miten koodausta pitäisi opettaa, millä ohjelmointikielellä ja mitä sisältöjä olisi hyvä käsitellä? Myöhemmin tarkennetut päättöarvioinnin …

Mallintaminen Materiaalia ladattavana Projektioppiminen Ryhmätyöskentely Toiminnallinen oppiminen

Avaruusgeometriaa ja 3D-mallinnusta

Muutama vuosi sitten kouluumme hankittiin pari Prentan 3D-printteriä. Alkuhuuman jälkeen niiden käyttö opetuksessa on rajoittunut lähinnä tietotekniikan ja käsitöiden oppitunneille. Turhauttavaa, että arvokkaat laitteet lojuvat ison osan vuodesta käyttämättöminä. Voisiko niitä hyödyntää jotenkin myös matematiikan opiskelussa? Yhdeksännen luokan matematiikka on koulussamme alkanut perinteisesti avaruusgeometrian opiskelulla: erilaisten kappaleiden tutkimisella ja niiden pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisella. Perinteisten …

Arviointi Formatiivinen arviointi Itsearviointi Materiaalia ladattavana Summatiivinen arviointi Tavoitteenasettelu

Tavoitteet ja formatiivinen arviointi oppimisprosessin tukena

Mielestäni tärkein tulevaisuuden taito on oppimaan oppimisen taito. Uusien asioiden omaksuminen ja oppiminen ovat tulevaisuudessa yhä keskeisemmässä asemassa, kun maailma muuttuu ja kehittyy ennätysvauhtia. Tavoitteet ovat keskeinen ihmisen toimintaa ohjaava asia. Yhtä lailla tavoitteet ohjaavat myös opiskeluamme. Aloitamme matematiikan opiskelussa uuden jakson aina oppimissisältöjen tarkastelulla: mitä on tarkoitus opiskella, mitkä asiat ja käsitteet ovat keskeisimpiä …