näyttää 1 tuloksen(tulokset)
Materiaalia ladattavana Ohjelmointi

Hei, mä osaan koodata! – Ohjelmoinnin näyttötyö

Opetussuunnitelmassa matematiikan tavoite 20 liittyy ohjelmointiin (”Oppilas ymmärtää algoritmisen ajattelun periaatteita. Hän osaa lukea, kommentoida, tulkita, testata, suunnitella ja ohjelmoida pieniä ohjelmia, joilla ratkaistaan matemaattisia ongelmia”). Aloitamme ohjelmoinnin harjoittelun 7. ja 8. luokalla Python-ohjelmointikieltä käyttäen. 7.-luokkalaisten kanssa ohjelmoimme lukuvuoden aikana noin viisi ja 8.-luokkalaisten kanssa noin seitsemän oppituntia. 9. luokalla päätämme lukuvuoden ohjelmoinnin harjoitteluun ja …