Projektioppiminen Ryhmätyöskentely

Unta, lepoa ja matematiikkaa – terveystiedon ja matematiikan yhteisprojekti

Vuoden tauon jälkeen päätimme osallistua jälleen kansalliseen ja kansainväliseen LUMA-keskuksen koordinoimaan StarT-kilpailuun: StarTissa opitaan yhdessä toteuttamalla monialaisia projekteja sekä jakamalla oppimisen iloa ja hyviä opetuskäytänteitä. Kilpailuun osallistui kaksi kahdeksannen luokan matematiikan opetusryhmää, kaksi matematiikan opettajaa ja terveystiedon opettaja. Luomassamme projektissa matematiikka ja terveystieto yhdistyivät monialaiseksi kokonaisuudeksi.

Projektissa oppilaat havainnoivat ja tutkivat omaa arkirytmiään ja pitivät viikon ajan kirjaa erilaisista uneen ja unenlaatuun vaikuttavista tekijöistä. Unipäiväkirjassa oppilaat pitivät kirjaa unen määrän lisäksi esimerkiksi päivän ruutuajasta, liikuntaan käytetystä ajasta sekä arvioivat omaa vireystilaansa. Terveystiedon tunneilla oppilaat pohtivat monipuolisesti erilaisia uneen ja sen laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Matematiikan tunneilla oppilaat pohtivat ja laskivat, onko havainnoitujen suureiden välillä jonkinlaisia riippuvuuksia. Erityisesti tarkasteltiin, ovatko jotkin suureet suoraan tai kääntäen verrannollisia. Matematiikassa projektin aikana oli tavoitteena oppia suhteen käsite, verrantoyhtälön ratkaiseminen sekä suoraan- ja kääntäen verrannollisuuden käsitteet.

Projektiin käytettiin yhteensä aikaa noin 10 oppituntia. Projektin ohjeistus oli tehty tarkoituksella hyvin avoimeksi, joten eri projektiryhmät saivat luvan lähestyä asettamiaan tutkimuskysymyksiä hieman eri näkökulmista. Tätä kautta myös ryhmien tuotoksista tuli varsin erilaisia. Projektin lopputuotoksen esitystapakin oli täysin vapaasti valittavissa, mutta silti kaikki ryhmät valitsivat lopputuotokseksi PowerPoint-esityksen. Kuten projektioppimiselle on tyypillistä, pidettiin projektin aikana myös oppimispäiväkirjaa. Lopuksi projektista tehtiin myös vapaamuotoiset oman ryhmän ja projektityön esittelyvideot.

Opettajan näkökulmasta tarkasteltuna projektit onnistuivat yllättävän hyvin. Tähän tosin vaikuttaa varmasti se, että projektiin osallistuneilla opetusryhmillä oli jo aikaisempaa kokemusta projektioppimisesta matematiikassa.

Kuva erään ryhmän projektituotoksesta: eri suureiden välinen riippuvuus kuvaajina
Kuva erään ryhmän projektituotoksen johtopäätöksistä

Valitsimme molemmista opetusryhmistä yhden ryhmätyöprojektin osallistuvaksi StarT-kilpailuun. Nyt työt on tehty, joten enää jäljellä on StarT-kilpailun tulosten julkaiseminen. Tulipa menestystä tai ei, jäi projektista kuitenkin hyvä fiilis. Oppilaat työskentelivät pääosin ryhmissä omatoimisesti ja saivat aikaan tuotokset, joista ainakin opettaja voi olla ylpeä. Projektin aikana saavutettiin myös projektille asetetut oppimistavoitteet hyvin. Matematiikan ja terveystiedon sisällöllisten tavoitteiden lisäksi projektin aikana harjoiteltiin ja opittiin monia laaja-alaisen osaamisen taitoja.

Projektiin osallistuneiden opettajien projektin koostevideon voi halutessaan vilkaista oheisesta linkistä: https://youtu.be/w5sSiAAdKDo

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *