näyttää 3 tuloksen(tulokset)
Projektioppiminen Ryhmätyöskentely

Unta, lepoa ja matematiikkaa – terveystiedon ja matematiikan yhteisprojekti

Vuoden tauon jälkeen päätimme osallistua jälleen kansalliseen ja kansainväliseen LUMA-keskuksen koordinoimaan StarT-kilpailuun: StarTissa opitaan yhdessä toteuttamalla monialaisia projekteja sekä jakamalla oppimisen iloa ja hyviä opetuskäytänteitä. Kilpailuun osallistui kaksi kahdeksannen luokan matematiikan opetusryhmää, kaksi matematiikan opettajaa ja terveystiedon opettaja. Luomassamme projektissa matematiikka ja terveystieto yhdistyivät monialaiseksi kokonaisuudeksi. Projektissa oppilaat havainnoivat ja tutkivat omaa arkirytmiään ja pitivät …

Materiaalia ladattavana Projektioppiminen Ryhmätyöskentely Vertaisarviointi

Projektioppiminen sopii tilastomatematiikkaan

Olen useamman vuoden ajan tehnyt oppilaiden kanssa tilastomatematiikan jakson aikana muutaman viikon mittaisen eli noin kymmenen tuntia kestävän tilastotutkimus-projektityön tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Ryhmissä tehtävät projektit sopivat tilastomatematiikan aihealueeseen erittäin hyvin monestakin syystä. Käytännössä tilastomatematiikkaa lasketaan työelämässä lähes aina tietokoneohjelmien avulla. Opetussuunnitelmassa (T19) toisaalta mainitaan tilastotutkimuksen tekeminen arvosanan kahdeksan kriteeristössä. Tietokoneen avulla tehtävä tilastoprojekti tukee …

Mallintaminen Materiaalia ladattavana Projektioppiminen Ryhmätyöskentely Toiminnallinen oppiminen

Avaruusgeometriaa ja 3D-mallinnusta

Muutama vuosi sitten kouluumme hankittiin pari Prentan 3D-printteriä. Alkuhuuman jälkeen niiden käyttö opetuksessa on rajoittunut lähinnä tietotekniikan ja käsitöiden oppitunneille. Turhauttavaa, että arvokkaat laitteet lojuvat ison osan vuodesta käyttämättöminä. Voisiko niitä hyödyntää jotenkin myös matematiikan opiskelussa? Yhdeksännen luokan matematiikka on koulussamme alkanut perinteisesti avaruusgeometrian opiskelulla: erilaisten kappaleiden tutkimisella ja niiden pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisella. Perinteisten …