Moikka!

Olemme kaksi matematiikan opettaja -kaverusta Tampereelta. Tutustuimme vuonna 2010 aloittaessamme Tampereen Teknillisessä Yliopistossa DI + matemaattisten aineiden opettaja -tutkinnon. Valmistuimme vuonna 2015 ja nykyisin työskentelemme samassa yläkoulussa Kangasalla matemaattisten aineiden opettajina. 

taOpetustyön lisäksi mielenkiinnon kohteisiimme kuuluu matematiikan opetuksen monipuolinen kehittäminen. Arviointikulttuurin monipuolistaminen, toiminnallinen opiskelu, projektioppiminen,  tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen sekä luova ja joustava matemaattinen ajattelu ovat mielestämme erityisen kiinnostavia kehityskohteita matematiikan opetuksen näkökulmasta ajateltuna.

Yhteiskunnan muuttuessa matematiikan opetuksen on muututtava mukana. Tehdään yhdessä matematiikan opiskelusta mielenkiintoista!

Järjestämme mielellämme myös koulutustilaisuuksia esimerkiksi teemoilla pakohuonepelit verkossa, projektioppiminen osana matematiikan opiskelua, kokemuksia flippauksesta matematiikan opetuksessa tai ohjelmointi yläkoulun matematiikan opiskelun tukena. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ota yhteyttä:

Juuso Linnusmäki, juuso.linnusmaki@parimuuttujaa.org

Elina Viro, elina.viro@parimuuttujaa.org