näyttää 2 tuloksen(tulokset)
Kotitehtävät Ryhmätyöskentely Samanaikasopetus Yksilöllinen oppiminen

Samanaikaisopettajuus – uhka vai mahdollisuus

Samanaikaisopetus on merkitty kaupungissamme yhdeksi lukuvuoden kehityskohdaksi tänä lukuvuonna. Ajatus samanaikaisopetuksesta oli ollut mielessämme jo jonkun aikaa ja nyt aika sen kokeilemiselle tuntui sopivalta. Aloimme jo viime vuonna suunnitella samanaikaisopettajuutta yläkoulun matematiikassa: kaksi yhdeksäsluokan matematiikan ryhmää ja kaksi matematiikan opettajaa. Mitä samanaikaisopetuksella voidaan saavuttaa? Samanaikaisopetuksessa meillä on yhteensä 36 opiskelijaa ja kaksi matematiikan aineenopettajaa. Lisäksi …

Kotitehtävät

Tarvitaanko kotitehtäviä?

Matematiikan tuntien jälkeen oppilaille annetaan perinteisesti muutamia kotitehtäviä lisäharjoitukseksi. Oppitunnilla käsiteltävään aiheeseen palaaminen kotona voi annetuista kotitehtävistä riippuen kerratan tunnilla käsiteltävää aihetta, syventää oppimista ja/tai esimerkiksi liittää käsiteltävän aiheen jollain tavalla opiskelijan arkiympäristöön. Seuraavalla oppitunnilla tunnin aluksi kotitehtävät yleensä tarkistetaan yhdessä. Kotitehtävistä on keskusteltu viime aikoina jonkin verran sosiaalisen median eri kanavissa. Erityisesti huomio on …