näyttää 1 tuloksen(tulokset)
Keskustelukulttuuri Kielentäminen Matemaattinen ajattelu Ryhmätyöskentely

Matematiikan tunnilla kannattaa keskustella

Yläkoulussa pyrimme jatkuvasti lisäämään oppitunneille pari- tai ryhmäpohdintatehtäviä. Usein ne ovat vain muutaman minuutin mittaisia ajatusten ja ideoiden vaihtoja lähimpänä istuvien luokkakaverien kesken. Onnistunut tehtävä saa aikaan monipuolisia ja lennokkaita keskusteluja aiheesta, jonkin verran toki sen vierestäkin. Opettaja puolestaan voi havainnoida aivan erilaista matemaattista ajattelua kuin esimerkiksi oppikirjojen tehtäviä tehdessä. Näemme kuvatunkaltaiset pari- tai ryhmäpohdintatehtävät …