näyttää 1 tuloksen(tulokset)
Opettajuus

Luokallinen erilaisia oppijoita – matematiikan opettaminen on vaikeaa!

Yhteen yläkoululuokkaan mahtuu monenlaista matemaattista taitotasoa, motivaatiota ja erilaisia tapoja oppia. Miten minä voin yhtenä ihmisenä samaan aikaan pystyä huomioimaan nämä kaikki? Toiset kaipaavat kotitehtävien perusteellista läpikäymistä ja osalle puolestaan riittää tehtävien ratkaisujen pikatarkastus nettiin julkaistuista malliratkaisuista. Osan kanssa tulisi koko oppitunti käyttää perusteiden opettajajohtoiseen läpikäymiseen, kun taas osa kaipaa haastavia, oikean elämän tilanteisiin linkittyviä …