näyttää 1 tuloksen(tulokset)
Materiaalia ladattavana Projektioppiminen Ryhmätyöskentely Vertaisarviointi

Projektioppiminen sopii tilastomatematiikkaan

Olen useamman vuoden ajan tehnyt oppilaiden kanssa tilastomatematiikan jakson aikana muutaman viikon mittaisen eli noin kymmenen tuntia kestävän tilastotutkimus-projektityön tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Ryhmissä tehtävät projektit sopivat tilastomatematiikan aihealueeseen erittäin hyvin monestakin syystä. Käytännössä tilastomatematiikkaa lasketaan työelämässä lähes aina tietokoneohjelmien avulla. Opetussuunnitelmassa (T19) toisaalta mainitaan tilastotutkimuksen tekeminen arvosanan kahdeksan kriteeristössä. Tietokoneen avulla tehtävä tilastoprojekti tukee …