Materiaalia ladattavana Ohjelmointi

Hei, mä osaan koodata! – Ohjelmoinnin näyttötyö

Opetussuunnitelmassa matematiikan tavoite 20 liittyy ohjelmointiin (”Oppilas ymmärtää algoritmisen ajattelun periaatteita. Hän osaa lukea, kommentoida, tulkita, testata, suunnitella ja ohjelmoida pieniä ohjelmia, joilla ratkaistaan matemaattisia ongelmia”). Aloitamme ohjelmoinnin harjoittelun 7. ja 8. luokalla Python-ohjelmointikieltä käyttäen. 7.-luokkalaisten kanssa ohjelmoimme lukuvuoden aikana noin viisi ja 8.-luokkalaisten kanssa noin seitsemän oppituntia. 9. luokalla päätämme lukuvuoden ohjelmoinnin harjoitteluun ja koodaamme yhdessä parin viikon ajan eli noin 8-10 oppituntia.

7. ja 8. luokilla arvioimme oppilaiden ohjelmointitaitoja heidän tunnilla tekemien harjoitustehtävien avulla (lue halutessasi lisää). Yhdeksännellä luokalla päätimme tänä vuonna kuitenkin ottaa käyttöön myös ohjelmoinnin näyttökokeen. Näyttökokeessa opiskelija tekee ohjeen mukaisen ohjelman ja mitä pidemmälle hän onnistuu ohjelmassa etenemään, sitä paremman arvosanan hän työstä saa. Näyttökokeen ohjeessa arvosanarajat on selkeästi merkitty. Ohjeistuksen arvosanarajat on pyritty laatimaan opetussuunnitelman arviointikriteerien mukaisesti.

Ohjelmoinnissa pienten yksityiskohtien ulkoa muistaminen on turhaa, joten näyttötyössä oppilas saa käyttää apuna ohjelmointimateriaaliamme (lue halutessasi lisää) ja kurssin aikana aikaisemmin tekemiään pienempiä ohjelmointitehtäviä. Myös opettajalta saa kysyä vinkkejä esimerkiksi koodin mahdollisten syntaksivirheiden tulkitsemiseen. Internetistäkin vinkkejä voi etsiä, mutta tekoälyn käyttö tai oppilaiden välinen kommunikaatio (sovelluksen välityksellä tai ilman) on tässä työssä kiellettyä.

Alla on kuvattuna ohjelmoinnin näyttötyön ohjeistus.

Ohjelmoinnin näyttötyö onnistui mielestämme hyvin. Oppilaat tekivät työtä intensiivisesti ja työn arvosanajakauma noudatteli varsin hyvin käsitystämme oppilaiden koodaustaidoista. Opettajalle työ oli myös mukava raskaan lukuvuoden päätteeksi, sillä työ oli hyvin nopea arvioida. Vastaavaa näyttötyötä olemme kokeilleen koodausosuudessa myös tietotekniikan kurssilla. Tämän kevään kokemusten perusteella ohjelmoinnin näyttötyö kannattaa ottaa pysyväksi osaksi myös matematiikan opetusta.

Lataa näyttötyö käyttöösi tästä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *