näyttää 2 tuloksen(tulokset)
Materiaalia ladattavana Ohjelmointi

Hei, mä osaan koodata! – Ohjelmoinnin näyttötyö

Opetussuunnitelmassa matematiikan tavoite 20 liittyy ohjelmointiin (”Oppilas ymmärtää algoritmisen ajattelun periaatteita. Hän osaa lukea, kommentoida, tulkita, testata, suunnitella ja ohjelmoida pieniä ohjelmia, joilla ratkaistaan matemaattisia ongelmia”). Aloitamme ohjelmoinnin harjoittelun 7. ja 8. luokalla Python-ohjelmointikieltä käyttäen. 7.-luokkalaisten kanssa ohjelmoimme lukuvuoden aikana noin viisi ja 8.-luokkalaisten kanssa noin seitsemän oppituntia. 9. luokalla päätämme lukuvuoden ohjelmoinnin harjoitteluun ja …

Materiaalia ladattavana Ohjelmointi

Ohjelmointi osana matematiikan opiskelua

Tuoreimmassa opetussuunnitelmassa ohjelmointi tuli osaksi matematiikan oppisisältöä. Opekollegoiden keskuudessa tämä herätti monenlaista keskustelua puolesta ja vastaan; miksi ohjelmointi on osana matematiikkaa, miksi tietotekniikka ei ole oma oppiaine ja ohjelmointi osa sitä? Oppikirjasarjassamme, jota tuolloin käytimme, ei koodausta käsitelty millään tasolla. Miten koodausta pitäisi opettaa, millä ohjelmointikielellä ja mitä sisältöjä olisi hyvä käsitellä? Myöhemmin tarkennetut päättöarvioinnin …