näyttää 2 tuloksen(tulokset)
Opettajuus

Luokallinen erilaisia oppijoita – matematiikan opettaminen on vaikeaa!

Yhteen yläkoululuokkaan mahtuu monenlaista matemaattista taitotasoa, motivaatiota ja erilaisia tapoja oppia. Miten minä voin yhtenä ihmisenä samaan aikaan pystyä huomioimaan nämä kaikki? Toiset kaipaavat kotitehtävien perusteellista läpikäymistä ja osalle puolestaan riittää tehtävien ratkaisujen pikatarkastus nettiin julkaistuista malliratkaisuista. Osan kanssa tulisi koko oppitunti käyttää perusteiden opettajajohtoiseen läpikäymiseen, kun taas osa kaipaa haastavia, oikean elämän tilanteisiin linkittyviä …

Opettajuus

Keskiössä keskustelu – yliopisto-opettajasta yläkouluopeksi

Aloitin tänä syksynä ensimmäistä kertaa yläkoulun matematiikan opettajana. Tätä ennen työskentelin muutaman vuoden opettaen matematiikan peruskursseja diplomi-insinööriopiskelijoille. Kesällä tuttavat pelottelivat minua suurella muutoksella, mitä tulen kohtaamaan vaihtaessani aikuisopiskelijat teini-ikäisiin. Yliopistossa opetustyylini on ollut erittäin keskusteleva. Olen tykännyt siitä, että oppilaat haastavat minua kimuranteilla kysymyksillään ja tuovat esille omat erilaiset ratkaisutapansa. Pelkäsin, että yläkoulussa oppilaat eivät …